Slide background
Slide background
Slide background

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NDE
RİSKLERİN GÖLGESİNDEN KURTULUN…


Duyurular


İş Güvenliği Uzmanlığı

a3
İşyerleri çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, iş ortamındaki bütün risklerin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen...

Devamı >>

Temel İSG Eğitimleri

a2
Çalışanların işveren tarafından sağlanması gereken eğitim ihtiyaçları birçok çeşitle tanımlanabilir. Mesleki eğitimleri tamamlanmamış kişilerin çalışmaya devam edebilmeleri için mesleki eğitim belgelerinin alınması gerekmekte olup bu konuda çalışanlar işverenlerden beklenti içinde olmaktadır.

Devamı >>

Risk Analizi

a1
Risk analizi, işletmenin tüm süreçlerinin iş güvenliği uzmanı, varsa işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli ile, işveren, çalışan temsilcileri ve her sürecin içinde bulunan çalışanlar tarafından ortaklaşa olarak hazırlanır. Risk analizi dışarıdan bir uzmanın kendi başına hazırlayacağı ve teslim edeceği bir belge vasfında..

Devamı >>

İşyeri Hekimliği

a4
İşyerleri çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi, iş ortamındaki sağlık risklerinin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği...

Devamı >>